SoftCOM
Loading...
Okładka Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech
Okładka Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech

Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech

3.00 zł

Więcej informacji:

Autorzy: Andrzej Bobrowski, Barbara Chojnacka, Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Grażyna Hałasa, Katarzyna Kulpińska, Maciej Kurak, Agnieszka Salamon-Radecka, Alicja Słupska, Michał F. Woźniak

Tom zawiera teksty wygłoszone podczas sympozjum zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego podczas trwania wystawy Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego. Kilka odsłon cyklu wystaw: poznańska, drezdeńska, bydgoska i wrocławska były poświęcone wyłącznie awangardowemu ugrupowaniu artystycznemu, transgranicznemu – Buntowi i jego recepcji.

Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była Lidia Głuchowska, autorka kilku monografii na temat twórczości małżeństwa Margarete i Stanisławowa Kubickich, prowadząca badania nad historią i teorią środkowoeuropejskiej awangardy.

Twórczość malarska grupy Bunt zachowała się do naszych czasów tylko w nikłym stopniu. 140 stronyniniejszej publikacji zajmują obszerne eseje zatytułowane w kolejności druku: Dawni i współcześni ekspresjoniści w Bydgoszczy (Honorata Gołuńska), Bunt wobec dwóch pokoleń niemieckiego ekspresjonizmu. Doświadczenia graficzne (Grażyna Hałasa), Der Sturm, Die Aktion i Zdrój a ślady czeskiego kubizmu w twórczości artystów grupy Bunt (Lidia Głuchowska), Autoportret w grafice artystów grupy Bunt (Katarzyna Kulpińska), Twórczość graficzna i rysunkowa Jana J. Wronieckiego z okresu współpracy z poznańskim Zdrojem (1917-1919) (Agnieszka Salamon-Radecka), A przecież rysowałem ciągle... Stefan Szmaj w Bydgoszczy. Ekspresjonizm Buntu a ekspresja rysunków (Barbara Chojnacka), Czasopismo Milgroim jako nośnik idei nowej sztuki żydowskiej oraz nowoczesnej grafiki reprodukcyjnej (Alicja Słupska). Maciej Kurak omówił Graficzne projekty ULOTKA i REFLEKS w kontekście programu i estetyki Buntu, zaś Andrzej Bobrowski zaproponował dywagacje Horror vacui. Taka przekrojowa kompozycja tekstów interesujących wystąpień przybliża Czytelnikowi swoisty klimat środkowoeuropejskiej awangardy, a poparta licznymi reprodukcjami oddaje w znacznym przybliżeniu oryginalny smak prac omawianych artystów.

Polecam lekturę tomu nie tylko środowisku grafików, również koneserom sztuk wszelkich.

Redakcja naukowa: Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak

Recenzent: Anna Manicka

Współpraca merytoryczna: Barbara Chojnacka

ss. 140, 82 il. barwne i czarno-białe, kreda mat., oprawa miękka

Na okładce: Stanisław Kubicki, Wieża Babel, 1917, linoryt