SoftCOM
Loading...

Bydgoszcz. 99 miejsc

49.00 zł

Więcej informacji:

Wybierzmy się na spacer po najpiękniejszych miejscach Bydgoszczy – polskiej „Wenecji Północy”. Odwiedźmy malowniczą starówkę, dawne spichrze oraz młyny. W obiektywie Rafała Tomczyka zobaczymy nie tylko zabytki tego wyjątkowego miasta, ale również jego nowoczesną architekturę.

Przy każdym obiekcie umieszczono podstawowe dane – pierwotną oraz obecną nazwę, autora projektu, lata budowy i przebudowy.

-
Let’s go for a walk around the most beautiful places in Bydgoszcz – the Polish “Venice of the North”.
Let’s visit the picturesque old town, former granaries and mills. Through the lens of Rafał Tomczyk’s
camera we will see not only the monuments of this unique city, but also its modern architecture.
Basic data – original and present name, author of the design, years of construction and reconstruc -
tion – are placed next to each object.