SoftCOM
Loading...

Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939 (cena: 131.25; iKSORIS id: 946)

131.25 zł

Więcej informacji:

Barbara Chojnacka, Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 492 s., il. barwne, format 21x27,5 cm, streszczenie w j. ang., wyd. I, Bydgoszcz 2023, ISBN 978-83-63572-85-3

Książka jest pierwszą monografią poświęconą życiu artystycznemu i środowisku plastycznemu Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym, skupiającą się na sztukach plastycznych. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano działalność najważniejszych instytucji i towarzystw opieki nad sztuką oraz związków i ugrupowań plastycznych, określających specyfikę kształtującego i zmieniającego się życia artystycznego. Przedstawiono szkolnictwo artystyczne (Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego), dynamiczną działalność wystawienniczą Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, kulturotwórczą rolę Muzeum Miejskiego, działalność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Rady Artystyczno-Kulturalnej, a także zjawiska pozainstytucjonalne, m.in. początki prywatnego kolekcjonerstwa.

Narodziny i dynamiczny rozwój nowego, lokalnego ośrodka sztuki przywołują artyści, zarówno znani, zapisani na kartach historii (Antoni S. Procajłowicz, Jan Wysocki, Jerzy Rupniewski, Karol Mondral), jak i zapomniani (Wacław Gromek, Kazimierz Lipiński, Kazimierz Z. Rafiński).

Książka wypełnia lukę w badaniach nad sztuką polską międzywojnia, przyczyniając się do uzupełnienia artystycznej mapy kraju. Publikacja obejmuje nowe, nieznane dotychczas materiały archiwalne i ikonograficzne, w istotny sposób wzbogacając wiedzę o bydgoskim środowisku artystycznym, a w szerszym kontekście o relacjach i kontaktach pomiędzy ośrodkami artystycznymi w całej Polsce.

W publikacji istotną rolę odgrywają zagadnienia kulturotwórczej roli Muzeum Miejskiego,
z przedstawieniem działalności wystawienniczej i kolekcjonerskiej w dziedzinie sztuki. W związku z tym książka została włączona do programu obchodów 100-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.