SoftCOM
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYDAWNICTW I GADŻETÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez e-sklep funkcjonujący w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, NIP 9670056094, REGON092554209 w zakresie sprzedaży książek oraz innych produktów (towaru) za pośrednictwem sieci Internet.
 2. W celu zakupu należy dokonać wyboru towaru z oferty e-sklepu prezentowanego na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, ewentualnie drogą elektroniczną na adres joanna.sokolinska@muzeum.bydgoszcz.pl.
 3. Składając zamówienie Klient podaje swój numer telefonu, adres domowy, adres poczty elektronicznej, nr NIP (za wyjątkiem osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz adres pod jaki towar ma zostać dostarczony (o ile jest inny aniżeli adres domowy Klienta), jak również dokonuje wyboru sposobu dostarczenia przesyłki oraz jednej z trzech form płatności:
  • za pośrednictwem operatora płatności Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
  • Odbiór osobisty – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskieg, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz w godzinach otwarcia Muzeum.
 4. Po złożeniu zamówienia e-sklep przesyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 5. E-sklep przystępuje do realizacji zamówienia:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą potwierdzenia wpłynięcia należnej kwoty na rachunek bankowy MOB,
  • w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem operatora płatności tPay - z chwilą autoryzacji transakcji dokonanej za pośrednictwem operatora płatności tPay.
  • w przypadku zamówień płatnych kartą - z chwilą potwierdzenia wpłynięcia należnej kwoty na rachunek bankowy MOB.
 6. W przypadku braku potwierdzenia (wpłaty lub autoryzacji), jak również w przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, e-sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 7. Oferta e-sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na stronie internetowej e-sklepu i do czasu wyczerpania zapasu danego towaru w magazynie e-sklepu.
 8. E-sklep dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na stronie internetowej e-sklepu nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.
 9. Cena wyświetlana przy towarze nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zakupionego towaru zgodnie z Załącznikiem – Cennikiem kosztu przesyłek e-sklepu.
 10. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych e-sklepie.
 11. W przypadku opcji zamówienia przelewem tradycyjnym zamówione towary rezerwowane są na okres 5 dni. Po upływie tego czasu brak dokonania opłaty za zamówienie przez Klienta jest jednoznaczne z anulacją zamówienia. Klient informowany jest o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 12. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru e-sklep powiadamia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Zamówienie zrealizowane jest w ciągu 5 dni roboczych liczonych od terminów wskazanych w pkt. 5 Regulaminu. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od e-sklepu. E-sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz kuriera.
 14. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub podejrzenia podania w zamówieniu nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów składającego zamówienie, e-sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
 15. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, określająca całkowity koszt zamówienia (cena towaru + koszt dostawy).
 16. Do ceny zakupu online doliczana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1 zł za każdą transakcję (opłata za obsługę elektroniczną).
 17. E-sklep realizuje wysyłki poza granice Polski. Koszt przesyłki jest w takim przypadku wyższy niż na terenie kraju i ustalany zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych e-sklepu.
 18. Złożone zamówienie może zostać anulowane drogą elektroniczną wyłącznie do momentu wysłania zamówienia.
 19. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie posiada żadnych znamion użytkowania - w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych - nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu (faktura VAT). W przypadku spełnienia powyższych warunków, e-sklep zobowiązuje się do zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia zwrotu. Koszt dostawy oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 20. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Pocztą Polską wadliwego towaru do e-sklepu wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT) i opisem wady. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe – e-sklep zwróci Klientowi kwotę równą cenie towaru przelewem na wskazane przez Klienta rachunek bankowy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru, zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.
 21. Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
 22. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w e-sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 23. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych e-sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) w celach informowania o nowościach i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i wykreślenia z bazy.

Regulamin sprzedaży internetowej biletów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1. POJĘCIA

 1. „Muzeum” – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Bydgoszcz pod numerem 3, posiadające NIP: 967 00 56 094, REGON: 092554209.
 2. „Regulamin” – Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
 3. „System” – iKSORIS, system rezerwacji i sprzedaży biletów poprzez stronę internetową.
 4. „Strona” – Strona internetowa: https://bilety.muzeum.bydgoszcz.pl/ , służąca do sprzedaży biletów przez System.
 5. „Kupujący” – każda osoba korzystająca z Systemu, zarówno osoba fizyczna (konsument), podmiot gospodarczy, jak i inna jednostka organizacyjna dokonująca zakupu.
 6. „Bilet na ekspozycję” – bilet wstępu, uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji w poszczególnych oddziałach Muzeum, kupowany za pośrednictwem Systemu.
 7. „Bilet na wydarzenie stacjonarne” – bilet wstępu na wydarzenie stacjonarne organizowane przez Muzeum, kupowany za pośrednictwem Systemu,
 8. „Dostęp do nagranego wydarzenia online lub tutorialu” – bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum online, kupowany za pośrednictwem Systemu,
 9. „Bilety” – bilety, o których mowa w pkt. 1.6., 1.7., 1.8 Regulaminu.
 10. „Strona płatności" – strona internetowa, administrowana przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów z wykorzystaniem Systemu sprzedaży internetowej przez Muzeum.
 2. Warunkiem skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Muzeum.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:
  1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet
  2. skrzynka poczty elektronicznej
  3. konto bankowe z dostępem do Internetu.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności przez Kupującego:
  1. wybór oddziału i ekspozycji, którą chce zwiedzić Kupujący lub odpowiednio wydarzenia stacjonarnego, wydarzenia online, w którym chce uczestniczyć, a także rodzaju i ilości biletów.
  2. poprawne wypełnienie obowiązkowych pól Formularza zamówienia.
  3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia
  4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Zwiedzania Muzeum lub regulaminu uczestniczenia w danym wydarzeniu stacjonarnym/ wydarzeniu online, jeśli taki został ustalony
  5. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w Systemie,
  6. przejście do Strony płatności.
 2. Kupujący, który złożył zamówienie otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości biletów dostępnych w ramach jednego zamówienia.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia

4. OPŁATA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest do opłaty zamówienia w terminie do jednej godziny od chwili otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne usunięcie. W przypadku usunięcia zamówienia do Kupującego, na wskazany przez niego adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.
 2. Kupujący dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez Stronę płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 5. Muzeum wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kupującego poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” w trakcie składania zamówienia oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.
 6. Zaznaczając opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury, w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Zgoda nie wyłącza prawa Muzeum do wystawiania i przesyłania faktury w formie papierowej.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 8. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay).
 9. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail - na adres wskazany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione bilety zapisane w pliku w formacie PDF.
 10. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę biletu. Muzeum będzie honorować wyłącznie bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.
 13. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 14. Bilet na ekspozycję oraz na inne wydarzenia można kupić najpóźniej w dniu zwiedzania na 3 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia lub zamknięciem danej wystawy w Muzeum.

5. BILETY

 1. Ceny biletów określa cennik Muzeum. Muzeum publikuje ceny biletów na swojej stronie internetowej: www.muzeum.bydgoszcz.pl.
 2. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny zakupu online doliczana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1 zł za każdą transakcję (opłata za obsługę elektroniczną).
 3. System umożliwia zakup wybranych biletów z cennika Muzeum.
 4. Brak możliwości zakupu biletu na ekspozycję za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasach oddziałów Muzeum.
 5. Bilet na wydarzenia stacjonarne można zakupić poprzez System lub osobiście w oddziałach MOB.
 6. Na Bilecie określony jest termin jego ważności - rozumiany jako data i godzina wejścia na daną wystawę albo odpowiednio, jako data i godzina rozpoczęcia wydarzenia stacjonarnego lub wydarzenia online.
 7. Termin ważności biletów na ekspozycję zakupionych w kasach oddziałów może się różnić od terminu ważności biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu.
 8. Realizacja biletu na ekspozycje i biletu na wydarzenia stacjonarne następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu na wystawę lub na wydarzenie. Kupujący może wydrukować bilety lub okazać je na urządzeniu elektronicznym.
 9. Osoby, które zakupiły ulgowe bilety na eskpozycje lub na wydarzenie, zobowiązane są w dniu wizyty okazać pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki.
 10. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
 11. Bilety ulgowe lub bezpłatne przysługują osobom wskazanym w Regulaminie zwiedzania MOB za okazaniem stosownych dokumentów.
 12. Bilet na wydarzenia online:
  1. Pliki elektroniczne mogą pobrać wyłącznie osoby, które zakupiły do nich dostęp. Link i kod dostępu do spotkania nie może być przekazywany osobom trzecim.
 13. Zapłaty za zamówiony bilet lub usługę elektroniczną można dokonać:
  1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego - płatności są obsługiwane przez operatora płatności Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 14. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronie muzeum.

6. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych e-sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) w celach informowania o nowościach i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i wykreślenia z bazy.

7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@muzeum.bydgoszcz.pl
 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:
  1. numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja
  2. przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy
  3. imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu
  4. adres e-mail
  5. numer telefonu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Muzeum zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
 5. Muzeum rozpatrzy reklamację niezwłocznie i zawiadomi składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia - w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym Muzeum zawiadomi składającego reklamację.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta przysługuje mu kolejny bilet na tą samą wystawę lub wydarzenie lub zwrot wpłaconych środków w zależności od wyboru składającego reklamację. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto z którego dokonano płatności, bądź na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

8. ZWROTY

 1. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego (tj. zawierająca z Muzeum umowę o świadczenie usługi zwiedzania ekspozycji niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową), która zawarła umowę o świadczenie przez Muzeum usługi zwiedzania wystawy poprzez zakup biletu wstępu na daną wystawę (wraz z ewentualnym zakupem usługi przewodnickiej), biletu na wydarzenie stacjonarne za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów online (umowa na odległość), może w terminie 14 dni od dnia zawarcia (tj. od dnia zakupu biletu wstępu), nie później jednak niż przed terminem zwiedzania lub realizacji wydarzenia stacjonarnego, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 8.4., z wyjątkiem zaistnienia przesłanki wskazanej w punkcie 3.
 2. Kupujący - osoba fizyczna nieposiadająca statusu konsumenta, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie przez Muzeum usługi zwiedzania wystawy poprzez zakup biletów wstępu na daną wystawę (wraz z ewentualną opłatą za przewodnika), biletu na wydarzenie stacjonarne lub wydarzenie online za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów online, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zakupu biletów wstępu na wystawę wraz z ewentualną opłatą za przewodnika). z zastrzeżeniem pkt. 8.4., z wyjątkiem zaistnienia przesłanki wskazanej w punkcie 3.
 3. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów”…. Punkt 12): o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; W związku z powyższym w przypadku rezygnacji z biletu wstępu na wydarzenie kulturalne na 3 dni przed jego planowanym terminem, zwrot środków pieniężnych nie będzie realizowany.
 4. Odstąpienie od umowy i zwrot biletów powinien być zgłoszony drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@muzeum.bydgoszcz.pl. W treści zgłoszenia Kupujący powinien podać:
  1. numer zamówienia
  2. imię i nazwisko lub nazwę firmy
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
 5. Muzeum zobowiązane jest udzielić odpowiedzi w sprawie w terminie 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto, z którego zostały opłacone bilety lub na konto wskazane przez Kupującego. Zwrotowi nie podlega prowizja, o której mowa w pkt. 5.2. na co Kupujący wyraża zgodę.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 8. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na inne bilety lub na inny termin. 

9. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Muzeum.
 3. Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić, czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Muzeum publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia poszczególnych oddziałów wystaw dla zwiedzających na swojej stronie internetowej: www.muzeum.bydgoszcz.pl.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej biletów.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży internetowej biletów w dowolnej chwili z przyczyn losowych lub technicznych.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia ekspozycji dla zwiedzających oraz odwołania wydarzenia stacjonarnego lub wydarzenia online. W takich przypadkach Kupującemu przysługuje zwrot kosztu zakupu biletów.
 7. W trakcie zwiedzania ekspozycji zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania MOB, dostępnego na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl, a w przypadku uczestniczenia w wydarzeniach stacjonarnych lub wydarzeniach online – także regulaminów ustalonych dla tych wydarzeń. W przypadku złamania zasad regulaminów, pracownicy Muzeum mają prawo wyprosić zwiedzającego z terenu danej placówki, a w przypadku wydarzenia online - odłączyć od niego Kupującego. W takich przypadkach koszty biletu nie są zwracane Kupującemu.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 10. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeum.bydgoszcz.pl.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.