SoftCOM
Loading...
Okładka Przewodnik po wystawie stałej Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów
Okładka Przewodnik po wystawie stałej Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów

Przewodnik po wystawie stałej "Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów"

20.00 zł

Więcej informacji:

Opracowanie: Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś

Redakcja naukowa: Michał F. Woźniak

Opracowanie przybliża mieszkańcom Bydgoszczy i okolic pradzieje tego regionu oraz procesy i zmiany jakie zachodziły na omawianych terenach od momentu zarejestrowania tu pierwszych śladów pobytu człowieka. Zasiedlenie tych terenów rozpoczęło się już w czasie paleolitu schyłkowego (ok. 12 – 10 tys. p.n.e.). Ciągłość osadniczą w tej strefie potwierdzają pozostałości kultury materialnej w postaci różnorodnych artefaktów odkrywanych przez kolejne pokolenia archeologów.

Przewodnik zawiera następujące treści: Wstęp, O wystawie, Podział dziejów, W czasach łowców i zbieraczy – starsza i środkowa epoka kamienia, Pierwsi rolnicy – młodsza epoka kamienia, W czasach pierwszych metalurgów (brązowników) – epoka brązu i wczesna epoka żelaza, W czasach kowali i wojowników (Celtowie i Germanie) – rozwinięta epoka żelaza, Bydgoszcz i okolice w pradziejach – katalog wybranych stanowisk archeologicznych oraz Bibliografię. Najcenniejsze zabytki archeologiczne zostały opatrzone kolorowymi fotografiami oraz notami katalogowymi i glosami. W przewodniku wykorzystano materialne przejawy kultury oraz rekonstrukcje, a na wystawie dodatkowo prezentacje multimedialne powstałe na podstawie odkryć archeologicznych. Ukazują one najciekawsze pod względem ekspozycyjnym i naukowym odkrycia archeologiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Publikacja z całą pewnością zachęca do zwiedzania interaktywnej wystawy w Zbiorach Archeologicznych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Wraz z poprzednim przewodnikiem W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic stanowi całość, informującą o bogatych i unikatowych bydgoskich zbiorach archeologicznych.

Autorami tekstów o stanowiskach archeologicznych są: dr Józef Bednarczyk (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Jacek Gackowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Anna Grossman (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie), prof. dr hab. Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), Aleksandra Kowalczyk (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Józef Łoś (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
dr Grzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Adriana Romańska (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań), Jolanta Szałkowska-Łoś (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) Zdjęcia terenowe: autorzy badań oraz Wojciech Kóčka, Wiesław Ochotny, Anna Rembisz-Lubiejewska, Marcin Krzepkowski, Dariusz Andrzejczak, Archiwum Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Archiwum Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

ss. 148, oprawa miękka, 155 reprodukcji kolorowych artefaktów, fotografii stanowisk archeologicznych oraz ilustrujących wystawę stałą, kreda mat.

Przy zakupie wydawnictwa w komplecie wraz z przewodnikiem po wystawie "W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic" cena wynosi 24 zł.