SoftCOM
Loading...
Okładka Bydgoski Rocznik Muzealny III 2013/2014
Okładka Bydgoski Rocznik Muzealny III 2013/2014

Bydgoski Rocznik Muzealny III 2013/2014

3.00 zł

Więcej informacji:

Praca zbiorowa

Kolejny "Bydgoski Rocznik Muzealny" – czasopismo naukowe –  przygotowano w roku jubileuszowym 90-lecia istnienia Muzeum. Obejmuje on studia i materiały dotyczące historii Bydgoszczy i regionu, omawia kulturę artystyczną miasta, twórczość Leona Wyczółkowskiego oraz rezultaty badań archeologicznych i prac konserwatorskich.

Pierwsza grupa tekstów nawiązuje do wystawy przygotowanej przez Muzeum w 2013 roku. Została ona zatytułowana "Historia bydgoszczan – historia Muzeum. Razem tworzymy historię".

W ramach programu towarzyszącego wystawie zorganizowano cykl spotkań o tematyce poszerzającej zakres prezentowanych problemów. Publikujemy teksty trzech z wygłoszonych wówczas prelekcji: dr Agnieszki Wysockiej o budownictwie bydgoskim okresu międzywojnia, red. Hanny Sowińskiej i Gizeli Chmielewskiej o Polakach pochodzących głównie z kresów wschodnich. Prof. Jacek Woźny udostępnił tekst poświęcony materialnym, zagrożonym w swej egzystencji, świadectwom wydarzeń II wojny światowej. Archeologii pradziejowej poświęcili sprawozdawczy artykuł Jolanta Szałkowska-Łoś i Józef Łoś, relacjonujący wyniki badań prowadzonych przez Muzeum w ciągu ostatnich lat.

Trzecią grupę artykułów stanowią studia i materiały związane z osobą i twórczością patrona naszego Muzeum Leona Wyczółkowskiego: obszerne studium Wacławy Milewskiej, poruszające wątki dotyczące Juliusza Słowackiego obecne w twórczości Wyczółkowskiego: fascynację osobą i twórczością poety, aktywny udział w pracach organizacyjnych oraz w oprawie uroczystości pogrzebowych, powinowactwo postaw, motywów, tropów aż po konkretne inspiracje malarskie.

Pozostałe teksty mają charakter sprawozdawczy. Lesław Cześnik zrelacjonował prace konserwatorskie dotyczące dwóch obrazów: "Praczek" Kazimierza Rafińskiego i "Kurhanu na UkrainieWyczółkowskiego.

Rok 2012 obchodziliśmy w Bydgoszczy jako "Rok Leona Wyczółkowskiego", objęty patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Muzeum pełniło rolę koordynatora i organizatora licznych wydarzeń. Pracownicy Działu Edukacji i Promocji przygotowali zwięzłą relację z muzealnej aktywności podczas owego "Roku". Uzupełnieniem publikacji jest zamieszczone na końcu tomu kalendarium najważniejszych wydarzeń Muzeum Okręgowego od jego powstania, ponadto szczegółowe zestawienie wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych – obejmujące lata 2008-2013.

Rocznik jest zatem nie tylko obfity w treści, ale i stosownie bogato zilustrowany. Materiał niezwykle cenny dla sympatyków każdego muzeum.

Autorzy, opracowanie: Michał F. Woźniak, Danuta Sójkowska, Barbara Chojnacka, Agnieszka Wysocka, Hanna Sowińska, Gizela Chmielewska, Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś, Jacek Woźny, Wacława Milewska, Lesław Cześnik, Jolanta Baziak-Jankowska, Dorota Dombrowska, Monika Leśniak-Skocka, Mateusz Soliński, Marcin Zdanowski, red. naukowa Michał F. Woźniak, recenzenci: Małgorzata Biernacka, Wojciech Chudziak, Joanna Kucharzewska, Dariusz Markowski, Tomasz F. de Rosset

ss. 224 szyto-klejonych, oprawa miękka, 116 fotografii i reprodukcji kolorowych oraz czarnobiałych, w tym 17 unikatowych fotografii archiwalnych, kreda mat