SoftCOM
Loading...
Okładka Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej
Okładka Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej

Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej

3.00 zł

Więcej informacji:

Autorzy: Michał F. Woźniak, Barbara Chojnacka, Mirosław Pawłowski, Grzegorz Nowicki, Andrzej Węcławski 

 

 

Prezentowany katalog stanowi dokumentację wystawy Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej, czyli czwartej  odsłony cyklu wystawienniczego, a tym samym kontynuację wieloletniego projektu, poświęconego polskiej grafice nowoczesnej i współczesnej. Projekt i realizacja w bydgoskim Muzeum zostały włączone do programu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, towarzysząc kolejnym edycjom Międzynarodowego Triennale Grafiki (2009-2024). „Rozpoczęliśmy tę przygodę w 2009 roku od starej, szacownej i dostojnej techniki drzeworytu, który przeżył przecież w ubiegłym stuleciu piękny renesans w naszym kraju, wzbogaconego realizacjami w zakresie wypukłodruku, wykonywanego w innych materiałach. Po nim przyszła kolej na techniki wklęsłe: ryte, trawione, mieszane, głównie przy użyciu matryc metalowych, ale także w innych materiałach; tak było w roku 2012. (…) Kolejną odsłonę cyklu, w roku 2015 stanowiła litografia i techniki druku płaskiego. Obecnie, w roku bieżącym przedmiotem naszych starań ekspozycyjnych, wychodząc wprawdzie od technik druku płaskiego, są różnorodne efekty owych nieustających poszukiwań technicznych i formalnych, owych pytań nurtujących artystów, stawianych przezeń zarówno sobie jak odbiorcom, owego badania i poszukiwania nowych możliwości, zachłannego wręcz spoglądania wokół i włączania w obręb własnego imaginarium przeżyć, doświadczeń, kontaktów ze światem i światami” – we wstępie zaznaczył Michał F. Woźniak. Starszy kustosz zbiorów graficznych – Barbara Chojnacka, w obszernym artykule Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej wyjaśniła, jaki jest obecnie charakter wystawy: „… obrazuje historię rozwoju współczesnych już grup technik graficznych, które kolejno pojawiły się obok klasycznych technik wypukłodruku, wklęsłodruku i druku płaskiego od około połowy XX wieku do 2018 roku. Jej charakter różni się więc od wcześniejszych edycji nie tylko zasięgiem czasowym, ale przede wszystkim kumulacją nowych zjawisk w grafice artystycznej”. Trzy kolejne eseje: Mirosława Pawłowskiego O serigrafii, Grzegorza Nowickiego Technika offsetu i V Pracownia Grafiki Warsztatowej OFFSEToraz Andrzeja Węcławskiego Grafika – czas przemian dopełniają część merytoryczną publikacji. 

 

Na część katalogową składają się: nota redakcyjna i wykaz skrótów oraz katalog obiektów: I. Zamiast litografii – technika offsetu, II. Serigrafia – między drukiem płaskim a szablonem, III. Różne oblicza grafiki cyfrowej i nowa matryca, IV. Na styku tradycji i nowoczesności – techniki mieszane i łączone, V. Grafika artystyczna a działania intermedialne (nowe media), VI. Obiekty i instalacje graficzne oraz interakcja w grafice artystycznej. Dopełnienie stanowią: indeks artystów, wykaz skrótów bibliograficznych i noty biograficzne uczestniczących artystów.

 

Warto zaznaczyć, iż prace na ekspozycję użyczyli: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, znakomici artyści (w kolejności alfabetycznej): Krzysztof Balcerowiak, Grzegorz Banaszkiewicz, Andrzej Bednarczyk, Judyta Bernaś, Sławomir Ćwiek, Mateusz Dąbrowski, Agata Dworzak-Subocz, Katarzyna Dziuba, Dariusz Gajewski, Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka, Marek Glinkowsk, Ewa Gordon, Jarosław Janas, Joanna Janowska-Augustyn, Stefan Kaczmarek, Ksawery Kaliski, Marta Kubiak, Krzysztof Kula, Maciej Kurak, Paweł Kwiatkowski, Agnieszka Łakoma, Natalia Nowacka, Dorota Nowak-Rodzińska, Dorota Optułowicz, Mc Quaid, Błażej Ostoja-Lniski,m Jan Pamuła, Cezary Paszkowski, Mirosław Pawłowski, Leonard Pędziałek, Marta Pogorzelec, Paweł Puzio, Adam Romaniuk, Sybilla Skałuba, Piotr Smolnicki, Agata Stępień, Marcin Surzycki, Monika Wanyura-Kurosad, Małgorzata Warlikowska, Andrzej, Węcławski, Waldemar Węgrzyn oraz Kamil Zaleski, którym jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania.

 

Wystawa i katalog objęte zostały  Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Antoniego Cygana i Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Wojciecha Hory.

 

Nieoceniona kustosz Barbara Chojnacka, po raz kolejny, perfekcyjnie przygotowała wraz z zespołem MOB ekspozycję, jak również opracowała niezwykły i barwny katalog, którego składu podjął się równie nieoceniony Franciszek Otto. Publikacja jest cennym przyczynkiem do dokumentacji stanu współczesnych grup technik graficznych, rzeczywistym, bogatym spotkaniem dzieł i Artystów, co więcej – autentycznym urzeczywistnieniem idei Wielości w jedności.

 

ss. 226, 120 pozycji katalogowych, 72 fotografie kolorowe oraz czarno-białe, kreda mat., oprawa miękka, szyto-klejona